Viettel Portal  |  Viettel Store
MobiTV|Mobile Internet|Mstore|Imuzik 3G|Game online|Video Call|D-Com 3G|Iweb|Gói cước Tablet
Video Call
Giới thiệu dịch vụ
Hướng dẫn sử dụng
Câu hỏi thường gặp
Hướng dẫn sử dụng dịch vụ

 -     Để thực hiện cuộc gọi Video, từ màn hình chờ điện thoại di động:

  • Nhập số cần gọi.
  • Chọn Option
  • Chọn Video Call/Make Video Call

 -     Để kiểm tra máy có hỗ trợ Video Call hay không khách hàng kiểm tra bằng cách:

  • Từ màn hình chờ điện thoại di động:
  • Nhập số cần gọi.
  • Chọn Option
  • Nếu máy có chức năng Video Call: sẽ hiện ra tùy chọn cho thực hiện cuộc gọi Video Call
  • Hoặc bấm số máy sẽ hiện Video Call bên dưới menu